Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή/Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του Εθνικού Θεάτρου

Ξεκίνησε η διαδικασία για τον νέο/α Καλλιτεχνικό Διευθυντή/Καλλιτεχνικής Διευθύντριας στο Εθνικό Θέατρο 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι στις  16.07.2021.


Το αρχείο με το πλήρες κείμενο της «Πρόσκλησης» επισυνάπτεται εδώ